Nyheder.

Til Yrsa Sørensen vores kasserer og bestyrelsesmedlem som trådte ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen 11/2-2022.

Tak er kun et fattig ord men jeg og bestyrelsen vil sige dig tak for dit store og utrættelige arbejde i bestyrelsen. Både som kasserer men også det stort arbejde med pladespillet og ikke at glemme som tovholder på vores turer, hvor du jo var en af dem man skulle tilmelde sin til for at komme med. Vi ønsker dig alt godt fremover.

Efter en vel overstået generalforsamling hvor 32 medlemmer var mødt frem hvor vi sagde farvel til et bestyrelsesmedlem Yrsa Sørensen og goddag til nye i bestyrelsen Lis Kristensen ny suppleant Bitt Andersen. Læs yderlig under fanebladet Generalforsamling.

6/10-2021: Vi må med beklagelse stoppe pladespillet i Vemb Pensionistforening. Sidste spille dag er onsdag den 13/10-2021. Vi vil vende tilbage med yderlige informationer omkring pladespillet efter generalforsamlingen i februar 2022