Vaccination

INFLUENZA

Vemb Pensionist forening tilbyder i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service .