Generalforsamling

Generalforsamling 2022

11. feb. fredag.: Generalforsamling i Vemb Forsamlingshus kl. 13.30.

Dagsorden ifølge lovene. Forslag til bestyrelsen skal være indgivet

senest 10 dage før generalforsamling.

Generalforsamling 11-2-2022

Dagsorden:

1:             Valg af ordstyrer:  

2:             Valg af 3 stemmetællere:

3:            Formandens beretning: Niels Erik

4:             Kassererens beretning: Benny

5:      Indkommende forslag:

6:             Valg til bestyrelse:

 På valg er:

  Yrsa Sørensen:   Modtager ikke valg.

            Inger Slyk Pedersen:   Modtager genvalg.

         Niels Erik Ostersen:   Modtager genvalg.

                 Suppleanter: Lis Kristensen: Modtager genvalg.  

Tom Petersen:   Modtager genvalg.

Revisor: Anna Pedersen: Modtager genvalg.

 Revisor suppleant: Kjeld Klaustrup: Er på valg.

7.             Eventuelt:

Vemb Pensionist Forening.

Referat af

Generalforsamling 11-02-2022

Der var 32 medlemmer til stede.

1:             Valg af ordstyrer:  Tom Petersen

2:             Valg af 3 stemmetællere:

Ejgil Basselbjerg

Per Søndergaard

Jytte Bjerregaard

3.             Formandens beretning: Niels Erik: Godkendt

4.             Kassererens beretning: Benny: Godkendt dog havde Anna Pedersen en kommentar til budgettet, hun mente ikke at man kunne tage tilskuddet fra ISO Bro Lokalforeningen med i 2022 budgettet da vi jo ikke vidste om vi fik det. Dette måtte Benny give hende ret i. Så i sted for et lille over skud på 4.950 kr ville være et lille underskud på ca. 2.350 kr.

5.      Indkommende forslag: Et forslag fra bestyrelsen.

 Vi vil gerne om generalforsamlingen vil tage stilling enten ved afstemning eller en tilkendegivelse om vi skal forsøge at starte pladespillet op igen og eventuel i hvilken form, det vil sige en gang om ugen eller en gang hver 14 dag eller en gang i måneden.

Man kunne fra bestyrelsen side fortælle at Benny og NE var i gang med at undersøge leje af den lille hal i Vemb Hallen, den kunne vi leje for ca. 65 kr pr. time med tilskud fra kommunen på 85% af den normale timepris på 432 kr.  Mod en pris på 128 kr. pr. timen i Vemb Forsamlingshus.

Det viste sig dog at der var en lille bump på vejen vi skulle først godkendes til at være en Tilskudsberettiget folkeoplysende forening og det er vi ikke men det kan vi søge om at blive. Så det vil vi gøre og håbe på at det lykkes.

En syntes at vi eventuelt kunne spille om tirsdagen da der ikke var andre foreninger der spillede.

En ville at vi skulle sætte priserne op på bankopladerne og sætte antallet af gevinster ned.

Af andre ideer dog ikke vedrørende plade spillet men mere på hvordan vi kunne mindske underskuddet i foreningen.

Vi kunne sætte vores tilskud ned til vores udflugter som pt. er 200 kr. pr. medlem pr. tur til 150 kr. pr. medlem pr. tur. Bestyrelsen vil se på forslagene.

6.             Valg til bestyrelse:

                                   På valg er:

        Yrsa Sørensen: Modtager ikke valg. Lis Kristensen valgt. For 2 år

                 Inger Slyk Pedersen: Modtager genvalg. Valgt for 2 år

         Niels Erik Ostersen: Modtager genvalg. Valgt for 2 år

Da suppleanten Lis Kristensen blev valgt ind i bestyrelsen, skulle der findes en ny 1. suppleant her blev der foreslået Bitt Andersen som blev enstemmig valgt.

                 Suppleanter:

  1. Bitt Andersen. Valgt for 1 år  
  2. Tom Petersen:   Modtager genvalg. Valgt for 1 år

         Revisor:

  1. Anna Pedersen: Modtager genvalg. Valgt for 2 år i lige år.

         Revisorsuppleant:

  1. Kjeld Klaustrup: Er på valg. Valgt for 1 år

7.             Eventuelt: Her blev bestyrelsen rost for at have lyttet til medlemmerne som ønskede at man på vores ture kunne bestille sæde plads i bussen. Det vil man nu kunne fra i år mod en betaling på 30 kr. pr. sæde og det er kun hvis man ønsker et bestemt sæde nr. ellers koster det ingenting.

Herefter takkede ordstyren for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen og gav ordet til formanden som på foreningens vegne bød generalforsamlingen på kaffe, kringle og småkage. Efter kaffen var der sædvanen tro pladespil med 10 spil hvor der var en håndsæbe på række og kaffe på hel plade. Sonja Henriksen havde doneret 10 stk. hjemmelavet lykønskningskort. De skulle bruges hvis der var 2 spillere på række, så ville den ene få håndsæben og den anden kunne så vælge om den ville have en 10 kr. eller et af Sonjas flotte kort, det skal dog siges at der ikke var dobbelt gevinster i spillet så da vi var færdige, kunne de der ønskede det bytte håndsæben med et kort, det var der enkle der benyttede sig af, resten af kortene vil blive brugt som gevinster på et anden tidspunkt.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med forretningsorden, formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen 2022:

Formand: Niels Erik Ostersen (lige år)

Næstformand: Yrsa Petersen (ulige år)

Kasser: Benny Henriksen (ulige år)

Sekretær: Inger Slyk Pedersen (lige år)

Bestyrelsesmedlemmer:

Annette Hansen (ulige år)

Karl Eigil Vandborg (ulige år)

Lis B. Kristensen (lige år)

Suppleanter:

1: Bitt Andersen (1 år)

2: Tom Petersen (1 år)

Revisor: Anna Pedersen (lige år) & Jytte Pedersen (ulige år)

Revisor suppleant: Kjeld Klaustrup (1 år)