Generalforsamling + Referat

Generalforsamling 24 feb. 2023 

Vemb Pensionistforening i

Vemb Forsamlingshus kl. 13.30

Dagsorden ifølge lovene. Forslag til bestyrelsen skal være indgivet

senest 10 dage før generalforsamling.

Tilmelding til Inger 61114169 af hensyn til køkkenet.

Seneste d. 22. februar 2023

Vemb Pensionist Forening.

Dagsorden:

1:      Valg af ordstyrer:  

2:      Valg af 3 stemmetællere:

3.      Formandens beretning: Niels Erik

4.      Kassererens beretning: Benny

5.      Indkommende forslag:

6.             Valg til bestyrelse:

                                   På valg er:

        Annette :   Modtager ikke valg.

        Karl Eigil:   Modtager ikke valg.

        Benny:   Modtager genvalg.

         Bit: Modtage valg for 1 år

                 Suppleanter:

  1. Lis Kristensen: Modtager ikke valg.  
  2. Tom Petersen:  Modtager ikke valg.

         Revisor:

  1. Jytte Pedersen: Modtager genvalg.

         Revisorsuppleant:

  1. Kjeld Klaustrup: Modtager genvalg.

7.             Eventuelt:

Generalforsamling Referat

24-02-2023

Der var mødt 41 medlemmer op. Der er pt. 219 medlemmer i 2022

1. Valg af ordstyrer:  Hans Peter Petersen blev foreslået af bestyrelsen og enstemmig godtaget. Hans Peter Petersen startede med at konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og at vedtægter var overholdt.

2: Valg af 3 stemmetællere: Der blev ikke valgt nogen, da vi ikke troede at det blev nødvendig, ordstyren udpegede dog tre medlemmer som en sikkerhed hvis det blev nødvendig.   

3. Beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling: Niels Erik. Formandens beretning blev godkendt. Dog stoppede formanden sin beretning da vi ikke havde sunget den fællessang som var foreslået. Det blev taget med en smil.

4. Fremlæggelse/godkendelsen dig af revideret regnskab 2022 og Buget for 2023: Benny.

Regnskab og Buget blev godkendt uden nogen spørgsmål.

5. Indkommende forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg til bestyrelsen

På valg er.

Yrsa Petersen: Modtager ikke genvalg. I stedet blev Åge Sig enstemmig valgt.

Benny Henriksen: Modtager genvalg. Blev enstemmig genvalgt.

Annette Hansen: Modtager ikke genvalg. I stedet blev Karen Galsgård enstemmig valgt.

Karl Eigil Vandborg: Modtager ikke genvalg. I stedet blev Bente Skinhøj enstemmig valgt

Lis B. Kristensen: (lige år) Er udtrådt som bestyrelsesmedlem

Suppleant: Bit Andersen indtrådt og modtager valg (vælges for 1 år) Blev enstemmig valgt

1: Bitt Andersen (1 år) ny suppleant – ny vælges. I stedet blev Ejgil Basselbjerg

2: Tom Petersen (1 år) ny suppleant – ny vælges. I stedet blev Karl Eigil Vandborg

Revisor:

På valg: Jytte Pedersen – modtager genvalg. Blev enstemmig genvalgt

På valg: Revisor suppleant: Kjeld Klaustrup – modtager genvalg. Blev enstemmig genvalgt

7. Eventuel. Benny fortalte at han og Niels havde arbejdet på at afholde musik dag/aften og kom med forslag om det skulle være The Irish Waterfalls – Det grå Guld fra Sydthy eller Tre gange Hans og ville høre om generalforsamling hvad de siger til det, alle syntes at vi skal arbejde vider med. Herefter blev generalforsamlingen spurgt om det skulle være en om eftermiddagen eller aften, afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning og det blev vurderet at det var halvt for eftermiddag og halvt for aften.

Herefter takkede ordstyren for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Dirigenten gav her efter ordet til formand for en afsluttende ord.

Formand takkede de fremmødte og gik der efter over til at takke Annette Hansen og Karl Eigil Vandborg for deres gode arbejde i foreningsbestyrelse og overbragte dem hver en stor bukket blomst.