Generalforsamling

Generalforsamlingen den 2. Juli 2021 .

Generalforsamling 2021

Dagsorden:

1:             Valg af ordstyrer:

2:             Valg af 3 stemmetællere:

3.             Formandens beretning: Niels Erik Ostersen

4.             Kassererens beretning: Yrsa Sørensen/Benny

5.      Indkommende forslag:

6.             Valg til bestyrelse:

                                   På valg er:

                                   Yrsa P.     :        På valg.

                                   Annette   :        Modtager genvalg.

                                   Benny       :       Modtager genvalg.

                  Karl Eigil:        Modtager genvalg.

                 Suppleanter:

  1.      Jytte Bjerregaard: Modtager ikke genvalg.  Valg af ny suppleant

                 Revisor:

På valg:

  1. Jytte Pedersen: Modtager genvalg.

         Revisorsuppleant:

  1. Kjeld Klaustrup: Modtager genvalg.

7.             Eventuelt:

DAGSORDEN FOR 2020 GENERALFORSAMLING

Vemb Pensionist Forening

Generalforsamling 07. feb. 2020

Dagsorden:

1:             Valg af ordstyrer:

2:             Valg af 3 stemmetællere:

3.             Formandens beretning: Niels Erik Ostersen

4.             Kassererens beretning: Yrsa Sørensen

5.      Indkommende forslag:

6.             Valg til bestyrelse:

                                   På valg er:

                                   Inger:          Modtager genvalg.

                                   Yrsa:            Modtager genvalg.

                                   Niels Erik: Modtager genvalg.

                 Suppleanter:

  1. Laurits Poulsgaard: Modtager ikke genvalg.Jytte Bjerregaard: Modtager genvalg.

                 Revisor:

På valg:

  1. Anna Pedersen: Modtager genvalg.

         Revisorsuppleant:

  1. Kjeld Klaustrup: Modtager genvalg.

7.             Eventuelt:

FORMANDS BERETNING 2020

1. Det har i 2019 været et begivenhedsrigt år for foreningen.

2. Der har været en lille fremgang på medlem siden i forhold til 2018 på 2 medlemmer, så vi i 2019 er 277.

3. Men vi har her i 2020 mistet 8 medlemmer i forhold til 2019, fortrinsvis uden for Vemb. Fordelt med 11 ny og 19 ud.

4. Vi deltaget i Workshop på Nørre Vosborg under navnet Det moderne fællesskab i historiens vingesus

Det går ud på at de forskellige foreninger i Vemb til at samarbejde og det har ind til videre gået rigtig godt vi (Leif Carøe(Vemb borger-erhvervsforening) , Jens Hansen ( Vemb Forenende sportsklubber) og undertegnet)er lige nu med i gruppen som skal forsøge at få en forbindelse fra Vemb over åen ved jernbanen til Nr. Vosborg. Lige pt. Arbejdes der på at få en trækfærge som nede i Skjern enge. Der ligger noget arbejde i det endnu med hensyn til selve færgen.

5. Onsdag d. 12/12-2018 flyttede vi jo pladespiller til det røde kabinet i Vemb hallen,

Og det er gået godt vi generer et lille overskud hver gang vi spiller også selv om vi i løber af 2019 har sat prisen på plade ned fra 12 kr. til 10 kr. Dog har Helle Jensen som er forpagter af det Røde Kabinet har valgt at stoppe d. 1/7-2019 for begynde i Holstebro Golfklub. Jeg har haft et par samtaler med Halbestyrer Lisbeth som sige at det ikke skulle blive nogen ændringer i leje aftalen. Vores bestyrelsesmedlemmer Inger, Ingrid, Anette og Yrsa som styre slages gang ved pladespil har indgået en aftale med Lisbeth (hal bestyrer) som give os lov til selv at have kaffe og brød/kage med. Og det er til spillernes udbred glæde.

6. Fredag den 25/1 2019 havde vi Danse aften

Med 90 deltager som igen havde en rigtig dejlig aften hvor Kim fra Vejrum spillede op til dans og er der om nogen der kan skabe en fest, så er det Kim.

7. Tirsdag den 28/5-2019 havde vi vores heldags tur til det sydfynske øhav Hvor der var 54 deltager men vores altid gode chauffør Axel som om jeg så må sige er et omvandrende eller måske bedre kørende leksikon som fortalte masser af anekdoter og sjove historier på ture. Første stop på turen var på Søby Vest rasteplads hvor vi fik den obligatoriske bus kaffe og rundstykke og en lille. Næste stop Hotel Christiansminde i Svendborg hvor vi fik en lækker frokost, efter det skal vi ud og sejle med M/S Helge på Svendborg sund hvor vi til sidst lag til ved Valdemars slot på Tåsinge hvor bussen og en guid var, hun fortalte lidt om slottene, herefter gik ture videre med guiden rundt på Tåsinge og fortællingen omkring Elvira Madigan og Sixten Sparre, her efter tilbage til Svendborg hvor vi skal se Forsorgsmuseet og vi fik en rigtig god fortælling omkring dagligdagen på fattiggården. Vi fik også en fedtebrød. Herefter gik turen hjem over hvor vi kørte forbi godset Hvidkilde og Ollerup gymnastik Højskole herefter gik ture videre forbi Fåborg og op over Fyn til Jylland hvor vi skal spise aftensmad på Hotel Kryb i Ly kro hvor vi fik en skøn gang aftensmad, herefter sat vi snude hjem over mod Vemb hvor vi var ca. kl. 22.00.

.

8. Søndag d. 23.6.19 Havde vi pladespil på Vemb Storå Parkens plæne

Det var en rigtig hyggelig formiddag der deltog 43 spiller og en masse sponser gaver + penge gevinster, det gav ikke så meget i overskud 309 kr. i bestyrelsen blev vi enig om at prøve igen hvis vi får tilbuddet.

9. Mandag d. 19-22-08-19 gik 4 dagsturen til Skagen

Vi starte fra Vemb station kl.8 og køre mod Ålborg undervejs får vi bus kaffe med rundstykker vi køre vider til Ålborg hvor vi gør et ophold med tid til lidt frokost. Det fra til Voergård slot hvor der er en times rundvisning. Her fra til Skagen til vores hotel Foldens Hotel. Næste dag går turen til Læsø med guidet tur rundt på øen hvor vi ser saltsydning og tanghuset. Herefter går turen tilbage til fastlandet på færgen for aftensmad. Tilbage i Skagen køre Aksel os til Gammel Skagen vore vi skulle have set solnedgang, men der var overskyet. Næste dag får vi en guidet tur rundt i Skagen og ud til den tilsandet kirke. Om eftermiddagen for dem der havde lys, gik turen til Greenen. Sidste dag går ture hjem over dog først med en afstikker til Hirtshals vor vil skal besøge Nordsø Oceanariummet hvor så en dykke fodre fiskene. Herefter vider til Stenbjerg hvor vi fik aftensmad. Vider til Lønstrup hvor vi får buskaffe og herefter gør vi et kort ophold i Østerild. Efter 4 skønne dage i Skagen var vi tilbage i Vemb. Og ud fra deltagernes var det en rigtig god tur sagt på godt jysk.

10.Tirsdag 03.09.19: Halvdagstur til Fiskeriet hus og Ringkøbing fjord

Med 34 deltager, vi kørte direkte til Fiskeriet hus i Hvidesande hvor vi så udstillingen om fiskeriet de mange akvarier med fisk fra fjorden og havet, herefter fik vi kaffe og boller og lagkage, herefter gik ture videre med guid rundt i Hvidesande og på havnen. Så gik ture videre rundt om fjorden forbi Nymindegab og Bork forbi Stauning whisky videre til Lem hvor vi skal spise aftensmad på Hotel Smedegaard hvor vi fik nok den bedste flæskesteg jeg længe har smagt og der var med det hele og herefter direkte hjem til Vemb.

11.30.09.19: Fest m/spisning (2 retter) +aftenkaffe, musik og dans i Bur: 96 deltager. Vi denne gang fået en ny musiker til spille for os og som vi syntes gjorde det rigtig godt (Gunnar musik fra Skive) som overvejer vi at tage igen i år 2020.

12.01.11.19: Efterårsfest i Vemb med dans, kaffe og sang: Aflyst på grund af lille deltagelse 30 deltager. Det skyldes nok at vi måtte flytte vores sædvanlige danse aften fra sidst i måneden til først i måneden det ramte sammen med Videbæk Danse Aften.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 07. FEB. 2020

Dagsorden:

1: Valg af ordstyrer: Karsten Larsen

2: Valg af 3 stemmetællere:

Tom Petersen

Laurids Poulsgaard

Edith Aanum

3. Formandens beretning: Niels Erik Ostersen

Der blev fra revisoren gjort opmærksom på at der var et misforhold da formanden i sin beretning udtalte at der blev generet et lille overskud på plade spil men ifølge regnskaber viste et underskud. Formanden svarede at det var korrekt ifølge regnskabet, men når han på de enkle aftnerne var der flere overskuds aftnerne en underskud.

Beretningen blev godtaget.

4. Kassererens beretning: Yrsa Sørensen

Anna Pedersen aflag regnskabet for Yrsa da Yrsa ikke kunne tale højt nok.

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger

5. Indkommende forslag: Ingen

6. Valg til bestyrelse:

På valg er:

Inger: Modtager genvalg. Genvalgt

Yrsa: Modtager genvalg. Genvalgt

Niels Erik: Modtager genvalg. Genvalgt

Suppleanter:

1. Laurits Poulsgaard: Modtager ikke genvalg.

2. Istede blev Yrsa Petersen valgt

3. Jytte Bjerregaard: Modtager genvalg. Genvalgt

Revisor:

På valg:

1. Anna Pedersen: Modtager genvalg. Genvalgt

Revisorsuppleant:

1. Kjeld Klaustrup: Modtager genvalg. Genvalgt

7. Eventuelt:

Revisoren Anna Pedersen opfordret bestyrelsen at lave et buget fremover da det give en bedre overblik på regnskabet, samtidig foreslog Anna at bestyrelsen skulle se på vores tilskud til tur skulle ændres